Schoolgids
mindmap.doc  Een pracht van een overzicht in woord en beeld.

Jaarkalender 

jaarkalender 17-18 .pdf


Welkom
schoolgids 17-18.pdf

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor sbo de Piramide. In deze schoolgids geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van de school, wijze van organisatie en wat u als ouder kunt verwachten.

Naast deze schoolgids verschijnt er een jaarkalender. Hierin vindt u informatie zoals vakantiedagen, studiedagen, vieringen, oudergesprekken, toetsweken en dergelijke.

Als u de school graag wilt bezoeken, kunt u een afspraak maken met de directie. Zij zullen u een persoonlijke rondleiding door de school geven.

Wij wensen u en uw kind een leerzame en prettige schoolperiode op de Piramide.

Team de Piramide