Schoolgids
mindmap.doc  Een pracht van een overzicht in woord en beeld.


Welkom

Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling hebben voor sbo de Piramide. In deze schoolgids geven wij u een indruk van de school door in te gaan op de uitgangspunten van de school, wijze van organisatie en wat u als ouder kunt verwachten.

Naast deze schoolgids verschijnt er een jaarkalender. Hierin vindt u informatie zoals vakantiedagen, studiedagen, vieringen, oudergesprekken, toetsweken en dergelijke.

Als u de school graag wilt bezoeken, kunt u een afspraak maken met de directie. Zij zullen u een persoonlijke rondleiding door de school geven.

Wij wensen u en uw kind een leerzame en prettige schoolperiode op de Piramide.

Team de Piramide

klik op deze link voor onze schoolgids (2014-2015);
schoolgids 2015-2016.pdf